Ga naar hoofdinhoud

Privacy policy

Aantal inschrijvingen voor de 41e editie van de 80: 506

PRIVACY POLICY DEELNEMER

Dit is de privacy policy van Stichting De 80 van de Langstraat, gevestigd te Waalwijk en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41099624. Deze privacy policy omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.

Gebruik van persoonsgegevens
Wij vragen (mogelijk) persoonsgegevens van je indien je:

 • je je aanmeldt voor onze Wandelmars;
 • je je opgeeft voor een nieuwsbrief.

Wij verzamelen op deze wijze de volgende (persoons)gegevens:

 • naam;
 • adres;
 • e-mailadres;
 • telefoonnummer;
 • geboortedatum;
 • geslacht;
 • gegevens over je voorkeuren zoals gewenst startnummer.

Wij gebruiken deze gegevens (mogelijk) om:

 • de Wandelmars te organiseren;
 • nieuwsbrieven te verzenden;
 • contact met je op te nemen of te onderhouden.

Informatie, wijziging en bezwaar
Je kunt contact opnemen met ons via info@de80.nl voor:

 • meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken;
 • vragen naar aanleiding van deze privacy policy;
 • inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot jou verwerken;
 • bezwaar tegen het gebruik van jouw gegevens door ons.

Derden
Wij zullen jouw gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij je daarvoor jouw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven of wij daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.

Melding Autoriteit Persoonsgegevens
Wij zullen je gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacy policy genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk.

Wij zullen adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om jouw gegevens te beveiligen. Het is echter nooit mogelijk om jouw gegevens 100% te beveiligen.

Wanneer er ondanks de door ons getroffen beveiligingsmaatregelen onverhoopt een inbreuk op onze beveiliging plaatsvindt, en die inbreuk leidt tot (de kans op) aanzienlijk ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van jouw persoonsgegevens, wordt de Autoriteit Persoonsgegevens hiervan op de hoogte gesteld.

Melding aan betrokkene
Je wordt van een eventuele inbreuk op onze beveiliging op de hoogte gesteld, indien de inbreuk waarschijnlijk ongunstige gevolgen heeft voor jouw persoonlijke levenssfeer.

Wijzigingen privacy policy
Het kan voorkomen dat het in deze privacy policy opgenomen beleid in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden je daarom aan om onze privacy policy regelmatig te bekijken.

Aftellen tot de 42e editie

 Sponsoren van de 80

 Sponsoren van de 80

 Schrijf je vandaag in