Verkeersregelaars voor de Mini 80 (Verkeer & Veiligheid)

Werkgroep

Verkeer en veiligheid

Contactpersoon
Maartje Schagen (verkeersregelaars@de80.nl)

Wat wordt er van je verwacht?

De Mini 80 vindt plaats op zaterdagmiddag van 13.00 uur tot circa 18.00 uur en heeft sinds dit jaar één parcours van 5 kilometer. De kinderen lopen in groepen, samen met vriendjes, vriendinnetjes en hun begeleiders het parcours.

Om een veilige oversteek voor deze groepen te kunnen bieden zoeken we vrijwilligers voor de functie verkeersregelaar. 

Wat zijn de werkzaamheden?

Op plaatsen die vooraf aangegeven wordt, zorgen verkeersregelaars voor het veilig oversteken van de groepen kinderen en hun ouders.

Wat kenmerkt je?

Je weet goed wat kan en wat niet kan, helpt graag mee aan de veiligheid van de kinderen en hun begeleiders en je volgt gratis de cursus Evenementen Verkeersregelaar die je door de organisatie wordt aangeboden.

Wat is de verwachte tijdbelasting?

Tussen 12.00 uur en 18.00 uur op zaterdagmiddag. Werktijden zijn in overleg.

Laatste opmerking
De cursus Evenementen Verkeersregelaar wordt je door De 80 organisatie aangeboden en bestaat uit een e-learning cursus op de computer met een aantal hoofdstukken theorie en het daarbij behorende afsluitende examen. Leg je dit examen met goed gevolg af, dan ben je een gecertificeerde verkeersregelaar voor de duur van één jaar.

Hoe verder?
Heb je interesse om als vrijwilliger mee te doen met het grootste evenement in Waalwijk e.o.?
Of wil je meer informatie?
Mail ons dan op: verkeersregelaars@de80.nl

Aanmelden kan via onze speciale vrijwilligerswebsite: klik hier