Verkeersregelaars voor de 80 (Verkeer & Veiligheid)

Werkgroep

Verkeer en veiligheid

Contactpersoon
Maartje Schagen (verkeersregelaars@de80.nl)

Wat wordt er van je verwacht?

De verkeersregelaar is samen met anderen verantwoordelijk voor de goede en veilige doorstroom van de lopers. Je vervult deze functie samen met anderen. De organisatie is op zoek naar vrijwilligers voor De 80 (zaterdagavond, -nacht en zondag)

Wat zijn de werkzaamheden?

Samen met anderen beman je de kruispunten en oversteekplaatsen. Op deze manier bieden we de wandelaar veiligheid op de drukkere oversteekplaatsen.

Wat kenmerkt je?

In staat zijn goed te communiceren. De cursus verkeersregelaar volgen (theorie en praktijk) en het daarbij behorend examen met goed gevolg afleggen. Daardoor wordt u een gecertificeerde verkeersregelaar. Wat een jaar geldig is. De cursus wordt u gratis aangeboden door De 80.

Wat is de verwachte tijdbelasting?

Vanaf 19.00 op zaterdag tot 16.00 uur op zondag. Tijden zijn in overleg.

Laatste opmerking
De cursus Evenementen Verkeersregelaar wordt je door De 80 organisatie aangeboden en bestaat uit theorie met een daarbij behorend afsluitend examen. Leg je dit examen met goed gevolg af, dan ben je een gecertificeerde verkeersregelaar (wat een jaar geldig is). De cursus wordt je gratis aangeboden door De 80 mits je je inzet als verkeersregelaar tijdens de aanstaande 80. Naar eigen wens kun je bij meer evenementen actief zijn als officieel Evenementen Verkeersregelaar. 

Hoe verder?
Heb je interesse om als vrijwilliger mee te doen met het grootste evenement in Waalwijk e.o.?
Of wil je meer informatie?
Mail ons dan op: verkeersregelaars@de80.nl

Aanmelden kan via onze speciale vrijwilligerswebsite: klik hier