Bestuurslid Medische Verzorging

Contactpersoon:

Niels van der Pluijm (n.vanderpluijm.de80.nl)

Margriet van Loon (m.vanloon@de80.nl)

Wat wordt van je verwacht?

Het bestuurslid Verzorging geeft leiding aan de vergaderingen van werkgroep Verzorging en vertegenwoordigt de stichting op het gebied van verzorging.

 Wat zijn je werkzaamheden?

 • Vrijwilligers werven met betrekking tot verzorging.
 • Het creëren van een gezellig en stimulerend werkklimaat en zorg dragen voor een doelmatige uitvoering van het werk tijdens het evenement.
 • Knelpunten signaleren en oplossen m.b.t lopers en vrijwilligers in samenwerking met desbetreffende bestuursleden.
 • Vaststellen van het kwaliteitsniveau van de vrijwilligers i.s.m. de andere bestuursleden en de werkgroep Vrijwilligers.
 • Leiden en verbinden van de verschillen EHBO-verenigingen en het coördineren van verzorging/EHBO tijdens het evenement.
 • Verantwoording afleggen naar intern verantwoordelijken en externe partijen.
 • Bewaken en indien mogelijk verhogen van de kwaliteit

 Wat kenmerkt je?

Het bestuurslid Verzorging

 • kan strategisch en praktisch denken en werken
 • heeft gevoel voor groepsprocessen en verhoudingen
 • beschikt over goede communicatieve vaardigheden in woord en geschrift
 • heeft affiniteit met de 80 van de Langstraat en draagt dit evenement een warm hart toe en is gemotiveerd om daarin tijd te investeren
 • heeft inzicht en rijpheid in eerdere functie(s) betreffende verzorging opgebouwd
 • beschikt over een ruim netwerk
 • heeft zo mogelijk kennis van De 80 van de Langstraat
 • vertegenwoordigt geen conflicterende belangen
 • kan ‘boven de partijen’ staan (helikopterview).

 Wat is de verwachte belasting in tijd?

In de rustige periode 1 a 2 uur per week, tussen januari en juni zal dat meer worden en moet rekening worden gehouden op 2-4 uur per week. Na juli neemt dit toe  op 4-6 uur per week, Tijdens het 80-weekend wordt verwacht dat het bestuurslid aanwezig is.

 Hoe verder?

Heb je interesse om als vrijwilliger mee te doen met het grootste evenement in Waalwijk e.o. of wil je meer informatie? Mail ons dan op: m.vanloon@de80.nl.

 

Aanmelden kan via onze speciale vrijwilligerswebsite: Klik hier