Bestuurslid Mini/MiDi

Stichting De 80 van de Langstraat organiseert jaarlijks de grootste Kennedymars in regio De Langstraat, dat duizenden deelnemers en publiek op de been én samenbrengt. Daarnaast organiseert de stichting de wandelevenementen De Mini 80 en De MiDi voor de jeugd. De stichting telt momenteel ca 648 vrijwilligers, heeft een gezonde ambitie en is nog steeds groeiende. Binnen Stichting De 80 van de Langstraat is een vrijwilligers vacature ontstaan voor de functie:

Bestuurslid Mini/MiDi

Wat wordt er van je verwacht?

De Mini 80 kent ongeveer 1200 deelnemers in de doelgroep basisschoolkinderen. De Mini 80 staat bekend als een echte gezinsactiviteit. De MiDi is voor de jongeren van 12 tot 18 jaar. Als bestuurslid Mini/MiDi ben je de voorzitter van de werkgroep Mini 80/MiDi en vertegenwoordig je de 80 van de Langstraat op dit gebied. Je organiseert samen met de werkgroep de hele Mini 80 én de MiDi. De overige bestuursleden hebben een ondersteunende positie. Voor deze functie zijn we op zoek naar een vrijwilliger die inhoudelijke kennis en ervaring heeft met betrekking tot het organiseren van een kinder- en jeugdevenement.

Wat zijn je werkzaamheden?

Als bestuurslid Mini/MiDi:

  • ben je voorzitter van de werkgroep Mini 80/MiDi, organiseer je de vergaderingen en ontwikkel je de beleidslijnen met de werkgroep;
  • ontwikkel je samen met je werkgroep leden een handzaam draaiboek;
  • stel je samen met de bestuursleden Verkeer & Veiligheid en Medische Verzorging jaarlijks het calamiteitenplan op voor de Mini 80 en de MiDi;
  • lever je ten bate van de vergunningen in samenwerking met de bestuursleden Medische Verzorging en Verkeer & Veiligheid de benodigde informatie aan;
  • ben je samen met je werkgroep verantwoordelijk voor het financieel beleid van de Mini 80 en de MiDI;
  • maak je er vooral een feestje van voor de kinderen.

Wat zijn jouw meest belangrijke kenmerken?

Het is belangrijk als bestuurslid Mini 80/MiDi dat je adequaat en efficiënt kunt handelen in complexe situaties. Stressbestendigheid, samenwerken, flexibiliteit en inlevingsvermogen zijn hierbij dan ook een belangrijk. Bovendien verwachten we ondernemerschap, analytisch vermogen, neem je initiatief en delegeert daar waar kan. Je bent communicatief vaardig, een netwerker en verbindt mensen. Bovendien werk je proactief samen met diverse onderdelen op het gebied van de Mini 80 en de MiDi. Daarnaast verwachten wij dat je proactief meedenkt met het bestuur.

 

Wat is de verwachte tijdbelasting?

Voorafgaande aan De 80 ben je maandelijks gemiddeld een 8-tal uur actief met werkgroep- en bestuursvergaderingen. In het voorjaar nemen de activiteiten toe en moeten er divers zaken uitgevoerd worden, zoals route, calamiteitenplan, PR, medische verzorging etc.  Reken daarbij op 15 uur per maand. Vlak voor de 80 zal dit nog toenemen.

 

Opmerking

Bestuurslid Mini/MiDi 80 is een belangrijke functie. Het bestuurslid en werkgroep zijn samen verantwoordelijk voor de hele Mini 80 en MiDi, echter is op elk gebied een samenwerking met andere bestuursleden noodzakelijk. Bijvoorbeeld: Medische Verzorging om EHBO te regelen, Logistiek om materiaal en lunchpakketten te bekomen etc. Voorafgaande en tijdens de 80 ben je het gezicht van de Mini 80 en MiDi. Naast het bestuurslid Mini/MiDi zijn we momenteel ook op zoek naar werkgroepleden die het bestuurslid ondersteunen bij de uitvoering van alle werkzaamheden om de Mini en de MiDi te organiseren.

 

Ben jij het ambitieuze bestuurslid die van de Mini 80 een feest voor de kinderen maakt en de MiDi naar een next level tilt? Je bent meer dan welkom! Wil je solliciteren op of meer informatie over deze vacature? Stuur dan een mail naar info@de80.nl of neem contact op met voorzitter Tijs van Beurden op telefoonnummer 06-45 02 29 89.