Inschrijfgeld - 2023

80 van de Langstraat:

Met ingang van 01 december 2023 bedraagt het inschrijfgeld voor de 80 van de Langstraat: 

- tot 1 september 2023       € 32,00 p.p.

- vanaf 1 september 2023   € 42,00 p.p.

Tot 1 augustus 2023 is het mogelijk om bij inschrijving aan te geven je voornaam op het startnummer gedrukt te willen hebben. 

Deelnemers die woonachtig zijn in het buitenland kunnen het inschrijfgeld als ook de kosten voor het intapen via overmaken op IBAN NL91RABO0165839317 tnv Stg. 80 van de Langstraat. Ook graag een mail sturen naar info@de80.nl. Nadat we het inschrijfgeld en de mail ontvangen hebben, sturen we je een code waarmee je je kunt inschrijven via de website.

MiDi 80:

Het inschrijfgeld voor de MiDi 80 bedraagt € 20,00.

Deelnemers aan de MiDi 80 ontvangen een cap. Door het dragen van deze cap zijn de deelnemers aan de MiDi 80 te onderscheiden van de deelnemers aan de 80. 

Tot 1 augustus 2023 is het mogelijk om bij inschrijving aan te geven je voornaam op het startnummer gedrukt te willen hebben. 

Deelnemers die woonachtig zijn in het buitenland kunnen het inschrijfgeld als ook de kosten voor het intapen via overmaken op IBAN NL91RABO0165839317 tnv Stg. 80 van de Langstraat. Ook graag een mail sturen naar info@de80.nl. Nadat we het inschrijfgeld en de mail ontvangen hebben, sturen we je een code waarmee je je kunt inschrijven via de website.

Voorplakken:

De kosten voor het voorplakken van de voeten bedraagt € 12,50 p.p.

Mini 80:

Het inschrijfgeld voor de Mini 80 bedraagt € 5,00.