Inschrijfgeld - 2022

Het inschrijfgeld voor de 80 van de Langstraat bedraagt: 

- tot 1 september 2022       € 27,50 p.p.

- vanaf 1 september 2022   € 37,50 p.p.

De kosten voor het intapen van de voeten bedraagt € 12,50 p.p.

Tot 1 augustus 2022 is het mogelijk om bij inschrijving aan te geven je voornaam op het startnummer gedrukt te willen hebben. 

Deelnemers die woonachtig zijn in het buitenland kunnen het inschrijfgeld als ook de kosten voor het intapen via overmaken op IBAN NL91RABO0165839317 tnv Stg. 80 van de Langstraat. Ook graag een mail sturen naar info@de80.nl. een code waarmee je je kunt inschrijven via de website.